Education

Education เพจรวบรวมความรู้เพื่อการศึกษาระบบซื้อขายหุ้นและการใช้โปรแกรม AmiBroker

Introduction to AmiBroker for Everyone

สอนการใช้งานโปรแกรม AmiBroker ระดับพื้นฐานด้วยวีดีโอกว่า 2 ชั่วโมง More…

AmiBroker Fanpages

รวบรวม Fanpages ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม AmiBroker และระบบเทรดชั้นนำของคนไทย More…

รวมสูตรโค้ด AmiBroker AFL

  • Date and Time Functions in AmiBroker - รวมสูตรหลักๆที่เกี่ยวข้องกับ วัน และ เวลา ซึ่งสำคัญมากในการสร้างโค้ด โดยเฉพาะการทำ Exploration ใน AmiBroker Important Date & Time in AmiBroker Now เวลา ณ ปัจจุบัน “เวลาNow” DateTime เวลา ของ Bar “เวลาBar” แท่งนั้นๆ ที่กำลังถูก Backtest หรือ Exploration Day, DayOfWeek, Month, Year เป็น “เวลาBar” DateTimeToStr DateTimeAdd DateTimeDiff หมายเหตุ: นศ ต้องแยกให้ออกว่า ต้องการใช้เวลาของ อะไร เวลาNow หรือ เวลาBar มีบาง functions ที่ไม่ได้ถูกแสดงไว้ในนี้ เช่น DateNum เพราะ การนำไปใช้ต่อยอดมักมีปัญหา และ... Continue reading
  • SetForeign - SetForeign สูตร AmiBroker AFL สำหรับการดึงราคาข้อมูลของหุ้นตัวอื่นที่ไม่ได้ถูกกำลังสแกนเข้ามา เช่น ใช้ดึงราคา SET100 เพื่อใช้ทำ Market Filter
  • SetTradeDelays - SetTradeDelays สูตร AmiBroker AFL สำหรับการกำหนดจำนวนวันที่ต้องการเลื่อนออกไปเมื่อมีสัญญาณ Buy, Sell, Short, Cover เกิดขึ้น
  • PositionScore - PositionScore
  • SetPositionSize - SetPositionSize สูตร AmiBroker AFL สำหรับการแบ่งเงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้น ซึ่งมีหลักๆคือ แบ่งลงทุนแบบเปอร์เซนต์ แบบจำนวนเงิน แบบจำนวนหุ้น
More…

Video Blog ระบบเทรดหุ้นและ AmiBroker

  • Money Management - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc
  • Market Analysis - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc  
  • AmiBroker OLE Automation - วิดีโอชุดนี้แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นใน Excel VBA ให้ควบคุม AmiBroker ทำงานอย่างอัตโนมัติได้ เพื่อใช้ในการสแกนหุ้นหรือแม้กระทั่งซื้อขายหุ้น และแสดงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้าง Robot Trading และ Robo-Advisors สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในด้าน Investing, Quant และ Coding  
  • Platform - วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำว่า Trading Platform โดยคร่าวๆคืออะไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง โดยเนื้อหานี้เป็น ความเห็นส่วนตัว Trading Platform ของทาง ThaiQuants เท่านั้น ซึ่งหลักๆสาธิตการทำงานร่วมกับ AmiBroker (แต่อาจนำไปประยุกต์กับระบบอื่นได้เช่น Python, MatLab, …) เพิ่มเติม: AmiBroker’s Exploration
  • Exploration - วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำการใช้ AmiBroker’s Exploration ในการทำสแกนหุ้นตอนซื้อขายจริงให้เหมาะสม แทนที่จะใช้ AmiBroker’s Backtest เพราะ มีผู้ใช้ AmiBroker จำนวนหนึ่งที่ ใช้โปรแกรมในตอนเทรดจริงอย่างไม่เหมาะสม โดยวิดีโอมีการชี้แจงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบทั้ง Exploration และ Backtest และ ชี้แจงความเป็นไปได้ต่างๆในการต่อยอดการใช้  Exploration เพิ่มเติม: Trading Platform Date & Time Function in AmiBroker
More…