ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้น

ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้นนั้นๆ ที่เคลื่อนไหวในช่วง (Tick) ต่างกัน เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์จาก Backtesting สมจริงยิ่งขึ้น

Continue reading