ช่วยกระตุ้นต่อมความกระหายที่จะเรียนรู้

คอร์สนี้ทำให้เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการวางแผนเพื่อทำระบบก่อนที่จะลงมือจริง และช่วยกระตุ้นต่อมความกระหายที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำระบบเทรด ช่วยให้ผมได้เรียบเรียงลำดับความคิดตัวเองได้ดีขึ้น