สไตล์การสอนที่ชัดเจน ชี้ประเด็นที่น่าสนใจ

จากการหาข้อมูลในเบื้องต้น คิดว่าตนเองน่่จะถูกจริตกับการลงทุนในลักษณะนี้ เลยลองเข้ามาเรียนในคอร์สฟรีก่อน และมีความสนใจมากขึ้น ประกอบกับสไตล์การสอนที่ชัดเจน มีการชี้ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจควรทราบ จึงตัดสินใจเรียนครับ