ได้อะไรมากกว่านั้น

ส่วนตัวเท่าที่เรียนผ่านมา 2 คอร์ส (ABQC , TSDC) ผมว่า ThaiQuants ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ Criteria ของผม แต่ผมได้อะไรมากกว่านั้นส่วนตัว Criteria ในการเลือกเรียน Online course มีแค่หลักๆ 2 ข้อคือ 1 บทเรียนต้องตรงกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ , 2 Profile ของผู้ถ่ายทอด ต้องน่าเชื้อถือ ส่วนตัวเท่าที่เรียนผ่านมา 2 คอร์ส (ABQC , TSDC) ผมว่า Thai Quants ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ Criteria ของผม แต่ผมได้อะไรมากกว่านั้น ทำให้ผมไม่ลังเลที่จะเรียน ABXC ต้องขอบคุณอาจารย์ ที่ช่วยชี้แนะให้ผม ได้มีความรู้ด้านการลงทุน เพิ่มขึ้นอีกระดับนึงครับ