ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้น

ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้นนั้นๆ ที่เคลื่อนไหวในช่วง (Tick) ต่างกัน เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์จาก Backtesting สมจริงยิ่งขึ้น

เหตุผลที่ต้องตั้งค่า TickSize ให้ถูกต้อง

  1. บางฐานข้อมูล มีตัวเลขราคาหุ้นถึง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
  2. ที่บางราคานั้นๆ ไม่มีอยู่จริงครับ

ผมเพิ่มโค้ด 2 บรรทัดสุดท้ายไว้กันเหนียว เผื่อข้อมูลคลาดเคลื่อน 
โปรแกรมจะซื้อ + 1 tick เพิ่มเกือบ 1 ช่อง ให้ใกล้ราคาที่มีจริง
แต่จะขาย – 1 tick ลดเกือบ 1 ช่อง ด้วยเหตุผลเดียวกันครับ

ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code

 

ลองเปรียบเทียบ 2 รูปข้างล่างดูครับ

Code without adjusted TickSize AFL Code

Without adjusted TickSize AFL Code

 

Code with adjusted TickSize AFL Code

With adjusted TickSize AFL Code

เพิ่มเติมตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code