แก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code

เพื่อลดความผิดพลาดในผลลัพธ์จากข้อมูลหุ้นที่ไม่ได้มีการปรับราคาหุ้นเนื่องจากหุ้นแตกพาร์ เราอาจใช้โค้ด AmiBroker AFL ในการบังคับขายหุ้นก่อนแตกพาร์ หรือป้องกันการเข้าซื้อ ถ้ามีการตรวจสอบว่าหุ้นนั้นๆกำลังจะแตกพาร์ในอีกหนึ่งถึงสองวันข้างหน้า ใน Backtesting การจำลองระบบซื้อขายหุ้น
Alleviate Split Stock Problem with Code

แก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code ใน AmiBroker เพื่อลดความผิดพลาดในผลลัพธ์จากข้อมูลหุ้นที่ไม่ได้มีการปรับราคาหุ้นเนื่องจาก Split Stock ดังตัวอย่างตามรูปต่อไปนี้ โดยที่ค่าตัวแปรตาม ALF Code ของ AmiBroker คือ

  • แก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code
  • Stock Split in AmiBroker  Prevent at Buy Signal
  • Stock Split in AmiBroker Reverse Split

วีดีโอสอน AmiBroker ตอนการแก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code

Note: sellConAvoidSplit โค้ดในวีดีโอพิมพ์ผิดใน And ตัวสุดท้ายของเงื่อนไข โปรดดูโค้ดที่ถูกต้องข้าง

แก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาหุ้น

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน AmiBroker