สอน AmiBroker และ Quant สำหรับระบบเทรดหุ้น

อ่านเพิ่ม…

 

ESSENTIAL COURSES

ABEC
Everyone Course
LEVEL
ระดับพื้นฐาน (ฟรี)
FOCUS
เน้นปูพื้นฐาน AmiBroker
CONTENTS
เริ่มต้นใช้งาน AmiBroker และตั้งค่า
เขียนกลยุทธ์เทรดหุ้นที่เหมาะสม
ทดสอบกลยุทธ์เทรดหุ้นเบื้องต้น
Work Load
2-5 วัน
POPULAR
ABQC
Quant Course
LEVEL
ระดับกลาง-สูง
FOCUS
เน้นเขียนโค้ดทดสอบระบบ
CONTENTS
วิเคราะห์สภาพตลาดเพื่อการลงทุน
ทดสอบระบบกลยุทธในการเทรดหุ้น
พัฒนาระบบวิเคราะห์และเทรดหุ้น
Work Load
40-80 วัน
TSDC
Development Course
LEVEL
ระดับกลาง
FOCUS
เน้นภาพรวมองค์ประกอบหลัก
CONTENTS
ภาพรวมระบบวิเคราะห์และเทรดหุ้น
องค์ประกอบสำคัญทั้ง 7 ของระบบ
ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบระบบ
Work Load
20-30 วัน

ดูคอร์ส Advanced Courses ทั้งหมดของ ThaiQuants