Walk Forward Analysis

Walk Forward Analysis คือ การวิเคราะห์ระบบแบบก้าวเดินไปข้างหน้า โดยใช้ Optimization หาค่า optimized parameters จาก In-Sample Period ไปใช้ใน Backtesting ใน Out-Of-Sample Period ถัดๆไป เพื่อทดสอบระบบว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงๆ (Out-Of-Sample Period) แล้วจะได้ผลลัพท์ที่ดีหรือใกล้เคียงจาก In-Sample Period แค่ไหน แล้วยังเป็นการทดสอบเรื่อง Curve Fitting ด้วย

Continue reading

Monkey Tests in AmiBroker

Monkey Tests เป็นการทดสอบและเปรียบเทียบว่า Strategy ที่เราเขียนขึ้นมา หรือ เงื่อนไขในการซื้อขายของเรา ดีกว่า “ลิง” หรือ การสุ่มมั่วๆรึเปล่า เช่น ซื้ัอแบบมั่วๆแบบลิง หรือ ขายแบบมั่วๆแบบลิง

Continue reading

Monte Carlo Simulation in AmiBroker

Monte Carlo Simulation in AmiBroker เป็นการสุ่มค่าแบบต่างๆเพื่อทำการจำลองระบบการซื้อขายหุ้น และคำนวนค่าความน่าจะเป็นของค่าต่างๆเช่น CAR และ MDD ซึ่งการทำ Simulation ใน AmiBroker สามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ประเภท คือ แบบสุ่มลำดับการเทรด Trade Shuffling (AmiBroker’s Built-in Feature) และแบบสุ่มค่าตัวเลข Trade Modeling (User’s code)

Continue reading