เน้นลงมือปฏิบัติ

เนื้อหาอัดแน่น เน้นลงมือปฏิบัติ (เขียน code จริงลงมือจริง) มีแนวคิดการออกแบบระบบที่แตกต่างใช้ได้จริง สำคัญสุดคือ เป็นคอรส์ที่ดูแล้วนำมาต่อยอดได้แน่นอนครับ