จัดหนักจัดเต็มให้พวกเรานักศึกษา

คำถามที่ผมมักจะถามตัวเองและผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งว่าตลาดจะเป็นอย่างไร ควรเลือกลงทุนหรือเกร็งกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหุ้นตัวใด ควรซื้อหรือขายเมื่อไร … 7M16 ช่วยเปิดมุมมองและปูพื้นฐานความรู้ในเรื่อง Trading System

ตั้งแต่การคิดการวิเคราะห์ การวางแผนการเทรด ตลอดจนการควบคุมความเสี่ยงด้านการเงินและอารมณ์ จนนำไปสู่การตอบคำถามข้างต้นได้ด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล

ขอบคุณ Dr.Chachrist Srisuwanrat ที่จัดหนักจัดเต็มให้พวกเรานักศึกษา 7M16 ครับ