ทำความรู้จักโปรแกรม AmiBroker

แนะนำความสามารถและคุณสมบัติของโปรแกรม AmiBroker  อย่างละเอียด พร้อมภาพตัวอย่างจากโปรแกรม รวมถึงวิดีโอสอนและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฟรีคอร์สสอนมือใหม่เริ่มต้นเรียนรู้ AmiBroker

AmiBroker Key Features
คุณสมบัติเด่นของ AmiBroker

ทรงพลัง ใช้งานง่าย และสวยงาม

ทำการลากวางเส้นค่าเฉลี่ย ตีกรอบราคาหุ้น และเพิ่มอินดิเคเตอร์เหนือบนอินดิเคเตอร์อีกตัวได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ให้เห็นผลลัพท์ทันทีด้วยสไลด์ และปรับแต่งกราฟได้หลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หุ้นและความสวยงาม

Powerful, easy-to-use and beautiful charts

Drag-and-drop averages, bands and indicators on other indicators, modify parameters in real-time using sliders and customize using many different styles & gradients to make them beautiful

ความเร็วสูงสุดในทำการทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีสุด

ความเร็วในการคำนวณและวิเคราะห์ที่เหลือเชื่อ มาพร้อมกับความสามารถขั้นสูง เช่น: การบริหารเงินขั้นสูง การจัดลำดับเข้าซื้อแบบหมุนเวียน การสร้างตัวชี้วัดคุณภาพการเทรดและการทดสอบขึ้นเอง และสนับสนุนค่าสกุลเงินหลากหลาย (การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีสุด คือ Optimization)

The world’s fastest portfolio backtesting and optimization

Amazing speed comes together with sophisticated features like: advanced position sizing, scoring and ranking, rotational trading, custom metrics, custom backtesters, multiple-currency support

การทำงานอัตโนมัติและชุดการประมวลผล

ประหยัดเวลาและแรงงานในการทำกระบวนการซ้ำๆ โดยให้ AmiBroker ช่วยจัดการงานวิเคราะห์หุ้นที่ต้องประจำทุกวันด้วยชุดคำสั่งกระบวนการอัตโนมัติแบบเบ็ดเสร็จ (Integrated Batch) ผู้ใช้ไม่ต้องคลิ๊กเมาส์ซ้ำๆทุกๆวันอีกต่อไป เพียงตั้งค่าใน Windows Schedulers สั่งให้ AmiBroker เริ่มทำงาน ในขณะที่ผู้ใช้กำลังพักผ่อนอยู่ (อีกวิธีคือการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองแล้วเชื่อมต่อไปยัง OLE Automation)

Automation and batch processing

Don’t spend your time and energy on repeated tasks. Let AmiBroker automate your routine using newly integrated Batch processor. No more boring repeated clicks. You can run it from Windows scheduler so AmiBroker can work while you sleep

All the information at your fingertips
ข้อมูลวิเคราะห์ที่เพียบพร้อมภายใต้ปลายนิ้ว

AmiBroker

หน้าจอโปรแกรมยืดหยุ่นที่สามารถจัดวางและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการตั้งค่าการใช้งานกับจอคอมพิวเตอร์หลายจอ

หน้าต่างรายชื่อหุ้น

AmiBroker Symbols Window

AmiBroker สามารถทำการจัดหมวดหมู่หุ้นได้หลายประเภทตามตลาดหุ้นประเทศนั้นๆ ตามกลุ่ม ตามภาคธุรกิจ ตามประเภทอุตสาหกรรม และตามลิสรายชื่อที่ต้องการ สามารถค้นหาหุ้นจากชื่อได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถใช้หมวดหมู่ที่จัดไว้ในการกรองและวิเคราะห์หุ้นตามที่ผู้ใช้ต้องการ

Symbols Window

AmiBroker allows you to categorize symbols into different markets, groups, sectors, industries, watch lists. Ultra-quick full-text search makes finding symbols a breeze. Categories are used in all other areas of the program to quickly filter/analyze user-definable selections of symbols

เครื่องมือสร้างและวาดกราฟ

AmiBroker Charts and drawing tools

AmiBroker มีกราฟและเครื่องมือวาดกราฟที่ได้มาตราฐาน โดยที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และยังประกอบด้วยอินดิเคเตอร์ร้อยกว่าตัวพร้อมให้เลือกใช้ เช่น MACD, RSI, Stochastics, และ ADX/DMI เป็นต้น

Charts and drawing tools

AmiBroker features all standard chart styles and drawing tools. They all can be customized, combined and overlaid anyway you want. Hundreds of popular indicators like MACD, RSI, Stochastics, ADX/DMI and many more are included

หน้าต่างวิเคราะห์หุ้น

AmiBroker Analysis Window

รูปข้างต้นแสดงตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง รายชื่อหุ้นที่ผู้ใช้ได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถหลากหลายซึ่งผู้ใช้สามารถทำได้กับการสำรวจ (AmiBroker Exploration)

Analysis Window

In this example it shows cross-correlation between symbols from user-defined list. This is just one of many things that you can do using Exploration. The Analysis window is home to backtesting, optimization, walk-forward testing and Monte Carlo simulation.

หน้าต่างตีความหมาย

AmiBroker Interpretation Window

AmiBroker Interpretation สามารถสร้างบทความบรรยายโดยอัตโนมัติจากสูตรที่ผู้ใช้ได้ระบุไว้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบสำเร็จรูปมาพร้อมโปรแกรม และแบบผู้ใช้สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง

Interpretation window

The interpretation is automatically generated market commentary based on user-definable formulas. You can use pre-written interpretations or create your own.

กราฟ 3 มิติ การหาประสิทธิภาพสูงสุด

AmiBroker 3D optimization chart

กราฟ 3 มิติ ช่วยในการค้นหาการรวมกันที่หลากหลายของตัวแปรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความเสถียรที่สุด โดยตัวกราฟสามารถหมุน ทำเอนิเมชั่น และจัดองศาได้ในทุกๆมุม อีกทั้งมี แผ่นผิวระดับน้ำ (Water Level) ที่สามารถถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแม่นยำในการวิเคราะห์จุดสูงสุด (Peak ) และต่ำสุด (Valley) ในกราฟ ณ ระดับหรือช่วงต่างๆกัน

3D optimization chart

It helps finding out parameter combinations that produce best and most reliable results. 3D chart can be rotated, animated and watched from any angle. A water level can be adjusted to precisely determine peak and valleys above and under certain level.

กราฟลาดสีและโปรไฟล์ตลาด

Gradient chart and market profile

กราฟทุกตัวใน AmiBroker สามารถแสดงผลแบบลาดสี (Gradient) เช่น สีแดงเข้มไปยังสีแดงอ่อนในรูปข้างบน ส่วนกราฟสีเหลืองด้านขวาแสดงปริมาณซื้อขายหุ้นที่ระดับราคาต่างๆ (Volume-at-Price Chart) ซึ่งทำให้สังเกตุระดับราคาหุ้นที่มีการซื้อขายมากๆ เพื่อหาแนวรับแนวต้านที่เหมาะสม

Gradient chart and market profile

Any chart, not only price, can be displayed as gradient chart for attractive look. On the left side you can see volume-at-price chart (orange) which allows to quickly recognize price levels with highest traded volume.

หน้าต่างข้อมูลราคาหุ้นและข้อมูลพื้นฐานหุ้น

AmiBroker Information Window

สามารถเข้าถึงข้อมูลหุ้นได้ในทันที และสามารถนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการวิเคราะห์หุ้นด้วยการเขียนโค้ดได้อีกด้วย

Information window

AmiBroker provides instant access to fundamental & valuations data. Fundamental data can also be used in your formulas.

Powerful tools for the system traders
เครื่องมือทรงพลังสำหรับนักลงทุนด้วยระบบ

AmiBroker New Analysis Window

หน้าต่างวิเคราะห์หุ้น

หน้าต่างวิเคราะหุ้น (Analysis Window) ที่สามารถใช้ในการสแกนหุ้น การสำรวจหุ้น การทดสอบพอร์ต การหาค่าประสิทธิภาพสูงสุด การทดสอบแบบก้าวไปข้างหน้า และการจำลองการเทรดหุ้น บนหน้าต่างเดียวกัน

The Analysis window

The Analysis window is home to all your scans, explorations, portfolio backtests, optimizations, walk-forward tests and Monte Carlo simulation.

คัดกรองสภาพตลาดเพื่อหาโอกาสการลงทุน

การสำรวจหุ้นซึ่งนำไปใช้ได้ในหลายจุดประสงค์สามารถถูกควบคุมการแสดงผลในรูปแบบตารางได้ด้วยโค้ด โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์

Screen markets for opportunities

Exploration is multi-purpose screening/data mining tool that produces fully programmable tabular output with unlimited number of rows and columns from all symbols data.

การทดสอบระบบวิเคราะห์และเทรดหุ้น

การทดสอบย้อนหลังสามารถวัดประสิทธิภาพระบบเทรดหุ้นของผู้ใช้จากข้อมูลราคาหุ้นในอดีต โดยการจำลองการเทรดหุ้นถูกวิเคราะห์ที่ระดับพอร์ตหุ้นซึ่งให้ค่าสมจริง มีการเทรดซื้อขายที่เวลาเดียวกันตามโค้ดที่ผู้ใช้เขียนไว้

Test your system

The Backtest allows to test your system performance on historical data. The simulation is performed on portfolio-level as in real-life, with multiple securities traded at the same time, each having user-definable position sizing rule.

Walk Forward Testing

การให้คะแนนและจัดลำดับหุ้นที่น่าเข้าซื้อ

ในกรณีที่มีสัญญาณเข้าซื้อหุ้นหลายตัวในวันเดียวกัน AmiBroker สามารถทำการให้คะแนนและจัดลำดับหุ้นที่น่าเข้าซื้อก่อนหลังตามที่ผู้ใช้ต้องการด้วย PositionScore และจำนวนเงินสดที่เหลืออยู่ (และยังสามารถวิเคราะห์กรณีจำกัดปริมาณการเข้าซื้อภายใต้เงื่อนไขสภาพคล่อง Liquidity ของหุ้นตัวนั้นๆได้อีกด้วย)

Scoring & ranking

If multiple entry signals occur on the same bar and you run out of buying power, AmiBroker performs bar-by-bar ranking based on user-definable position score to find preferable trade.

ค้นหาค่าตัวเลขการวิเคราะห์หุ้นที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

AmiBroker สามารถทำการค้นหาองค์ประกอบของตัวแปรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิธีการทดสอบทุกกรณีที่เป็นไปได้ (Brute-force Search หรือเรียกอีกอย่างว่า Exhaustive Search) และกรณีการหาประสิทธิภาพขั้นสูงด้วยวิธีอื่นๆเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหา เช่น Particle Swarm และ CMA-ES

Find optimum parameter value

Tell AmiBroker to try thousands of different parameter combinations to find best-performing ones. Use Smart Artificial Intelligence Optimization (Particle Swarm and CMA-ES) to search huge spaces in limited time.

การทดสอบแบบก้าวไปข้างหน้า

เพื่อหลีกเลี่ยงหลุมพลาง Overfitting มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของระบบด้วย การทดสอบแบบก้าวไปข้างหน้า (Walk Forward Analysis) กับข้อมูล Out-of-Sample Data หลังจากที่มีการหาค่าประสิทธิภาพสูงสุดกับข้อมูล In-Sample Data

Walk-forward testing

Don’t fall into over-fitting trap. Validate robustness of your system by checking its Out-of-Sample performance after In-Sample optimization process..

Monte Carlo Simulation

จำลองการเทรดหุ้นและวิเคราะห์ความเสี่ยงบนความผันผวน

เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ผู้ใช้สามารถตรวจสอบกรณีสถานะการณ์ย่ำแย่ที่สุด และความน่าจะเป็นล่มจม (อันนี้แปลแบบขำๆ แต่เห็นภาพชัดเจน) จากข้อมูลสถิติเชิงลึกจากระบบเทรดหุ้นของผู้ใช้ ที่ได้ผ่านการจำลองการเทรดหุ้น Monte Carlo Simulation

Monte Carlo Simulation

Prepare yourself for difficult market conditions. Check worst-case scenarios and probability of ruin. Take insight into statistical properties of your trading system

Concise and fast formula language to express your trading ideas
ภาษาโปรแกรมกระทัดรัดและรวดเร็วในการแสดงไอเดียเทรดหุ้น

AmiBroker AFL Editor

ภาษาโปรแกรมกระทัดรัด ทำให้เขียนโค้ดน้อยลง

ระบบเทรดหุ้นและอินดิเคเตอร์ที่ถูกเขียนด้วยภาษา AmiBroker AFL  สั้นกระทัดรัดกว่าภาษาบนโปรแกรมอื่นๆ เพราะคำสั่งส่วนมากมักถูกโค้ดภายในบรรทัดเดียว (ซึ่งในส่วนนี้ ยังมี ThaiQuants AFL Template เพื่อเป็นแนวทางในการจัดวางโค้ดให้เป็นระเบียบ ตรวจสอบและดัดแปลงแก้ไขได้ง่าย)

Concise language means less work

Your trading systems and indicators written in AFL will take less typing and less space than in other languages because many typical tasks in AFL are just single-liners. For example dynamic, ATR-based Chandelier’s stop is just: ApplyStop( stopTypeTrailing, stopModePoint, 3* ATR(14), True, True );

คำนวณและวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

ภาษา AmiBroker AFL ใช้การเก็บข้อมูลหุ้นเป็นแบบ Array แล้วคอมไพล์เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อเร่งการคำนวนผล และไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดวนลูปเอง ทำการเขียนโค้ดง่ายขึ้นและประมวลผลเร็วขึ้นมาก

Fast array and matrix processing

In AmiBroker Formula Language (AFL) vectors and matrices are native types like plain numbers. To calculate mid point of High and Low arrays element-by-element you just type MidPt = ( H + L )/2; // H and L are arrays and it gets compiled to vectorized machine code. No need to write loops. This makes it possible to run your formulas at the same speed as code written in assembler. Native fast matrix operators and functions make statistical calculations a breeze.

โค้ดน้อยลง วิเคราะห์ผลลัพท์เร็วขึ้น

ความสามารถในการเขียน AmiBroker Code Snippet โค้ดช่วยสำเร็จรูป ที่ใช้บ่อยๆขึ้นเอง เพื่อนำไปใช้ในหลายๆกลยุทธการเทรด ในหลายๆไฟล์อย่างง่ายดาย ทำให้โค้ดน้อยลง วิเคราะห์ผลลัพท์เร็วขึ้น

Less typing, quicker results

Coding your formula has never been easier with ready-to-use Code snippets. Use dozens of pre-written snippets that implement common coding tasks and patterns, or create your own snippets!

ตัวช่วยตรวจสอบโค้ด

AmiBroker Debugger ซึ่งสามารถวิเคราะห์โค้ดที่ล่ะบรรทัด ในทุกๆตัวแปร เพื่อเพิ่มความเข้าใจโค้ดนั้นๆว่ากำลังทำงานเช่นไร คำนวนได้ค่าเท่าไหร่

Built-in debugger

The debugger allows you to single-step thru your code and watch the variables in run-time to better understand what your formula is doing.

ตัวช่วยเขียนโค้ดที่ชาญฉลาด

AFL Formula Editor ของ AmiBroker ช่วยไฮไลท์โค้ด ช่วยเขียนโค้ด ช่วยบอกสิ่งที่จำเป็น ช่วยจัดระเบียนโค้ด และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโค้ดที่ถูกต้องอย่างเป็นระเบียบ

State-of-the-art code editor

Enjoy advanced editor with syntax highlighting, auto-complete, parameter call tips, code folding, auto-indenting and in-line error reporting. When you encounter an error, meaningful message is displayed right in-line so you don’t strain your eyes.

การใช้หน่วยประมวลผลหลายตัวพร้อมกัน

AmiBroker สามารถใช้คุณประโยชน์ของ Multi-Treading จาก Multiple Processors/Cores ในการวิเคราะห์กลยุทธเทรดหุ้นได้ถึง 32 Threads เพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นมากกว่า 4-8 เท่าของคอมพิวเตอร์ทั่วไป

Multi-threading

All your formulas automatically benefit from multiple processors/cores. Each chart formula, graphic renderer and every analysis window runs in separate threads.

 

เพิ่มเติม

ABEC
Everyone Course
LEVEL
ระดับพื้นฐาน (ฟรี)
FOCUS
เน้นปูพื้นฐาน AmiBroker
CONTENTS
เริ่มต้นใช้งาน AmiBroker และตั้งค่า
เขียนกลยุทธ์เทรดหุ้นที่เหมาะสม
ทดสอบกลยุทธ์เทรดหุ้นเบื้องต้น
IMPORTANT
ABQC
Quant Course
LEVEL
ระดับพื้นฐาน-สูง
FOCUS
เน้นเขียนโค้ดทดสอบระบบ
CONTENTS
วิเคราะห์สภาพตลาดเพื่อการลงทุน
ทดสอบระบบกลยุทธในการเทรด
พัฒนาระบบวิเคราะห์และเทรดหุ้น
TSDC
Development Course
LEVEL
ระดับกลาง
FOCUS
เน้นภาพรวมองค์ประกอบหลัก
CONTENTS
ภาพรวมระบบวิเคราะห์และเทรดหุ้น
องค์ประกอบทั้ง 9 ของระบบ
ขั้นตอนการพัฒนาทดสอบระบบ

ดูคอร์สทั้งหมดของ ThaiQuants