ถ่ายทอดประสบการณ์ได้ดีครับ

อาจารย์ผู้สอนดูดีมีสไตล์ คล้ายๆจะฮิพๆ แต่กึ่งร็อคๆ การบรรยายที่มีสไตล์ของอาจารย์เพิ่มอรรถรสในการเรียนได้ …ทั้งยังมีประสบการณ์ทางด้านนี้มามาก ทำให้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนได้ดีครับ

เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาตัวเองในการเทรดได้ การเรียนในคอร์สช่วยให้เข้าใจตนเอง…ผ่านความคิด และการสำรวจตนเองที่เป็นระบบ….
ทั้งยังช่วยให้เข้าใจถึงสภาวะตลาดต่างๆ …ซึ่งสุดท้ายจะนำไปประกอบเป็นระบบที่มีคุณภาพจากองค์ความรู้ในบทเรียนต่างๆที่สอนให้มองจากทุกแง่มุมครับ
อาจารย์ผู้สอนดูดีมีสไตล์ คล้ายๆจะฮิพๆ แต่กึ่งร็อคๆ การบรรยายที่มีสไตล์ของอาจารย์เพิ่มอรรถรสในการเรียนได้ …ทั้งยังมีประสบการณ์ทางด้านนี้มามาก ทำให้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนได้ดีครับ