สอนได้ครบเครื่องครับ

จะสร้างระบบเทรดเป็นของตัวเอง ตัวเลขทุกตัวที่มีในระบบต้องที่มาที่ไปมีเหตผลที่เหมาะสม มีการเขียนcodeอย่างเป็นระบบ อ่านง่าย และมีการ backtest ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งปริมาณ พร้อมทั้งวิธีประเมินระบบของเรา คอร์สนี้สอนได้ครบเครื่องครับ