เห็นภาพรวมของการทำระบบเทรดด้วยตนเอง

7m16 ทำให้ผมได้มองเห็นภาพรวมของการทำระบบเทรดด้วยตนเองแบบชัดเจน ไม่ต้องงมหาทิศทาง แนะนำสำหรับผู้ที่สนใจในการทำ system trade มากๆครับ