Date and Time Functions in AmiBroker

รวมสูตรหลักๆที่เกี่ยวข้องกับ วัน และ เวลา ซึ่งสำคัญมากในการสร้างโค้ด โดยเฉพาะการทำ Exploration ใน AmiBroker

Important Date & Time in AmiBroker

หมายเหตุ:

  1. นศ ต้องแยกให้ออกว่า ต้องการใช้เวลาของ อะไร เวลาNow หรือ เวลาBar
  2. มีบาง functions ที่ไม่ได้ถูกแสดงไว้ในนี้ เช่น DateNum เพราะ การนำไปใช้ต่อยอดมักมีปัญหา และ อื่นๆ ที่เหมาะสมกับ Commentary แต่ไม่เหมาะสมกับ การเขียน Strategy หรือ Exploration

ผู้สนใจสามารถศึกษา functions เกี่ยวกับวันเวลา ทั้งหมด ได้จาก AmiBroker’s User Manual ครับ