Exploration

วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำการใช้ AmiBroker’s Exploration ในการทำสแกนหุ้นตอนซื้อขายจริงให้เหมาะสม แทนที่จะใช้ AmiBroker’s Backtest เพราะ มีผู้ใช้ AmiBroker จำนวนหนึ่งที่ ใช้โปรแกรมในตอนเทรดจริงอย่างไม่เหมาะสม โดยวิดีโอมีการชี้แจงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบทั้ง Exploration และ Backtest และ ชี้แจงความเป็นไปได้ต่างๆในการต่อยอดการใช้  Exploration

เพิ่มเติม: