Berkshire Hathaway 40 years

บทความนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการลงทุนที่ทำกำไรชนะตลาดด้วยวิธีที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า Prodigy Strategy จาก Global Intelligent Investing Course (GiiC) โดยใช้หุ้นกรณีศึกษา Berkshire Hathaway ของปู่ Warren Buffett กับปู่ Charlie Munger ด้วยวิเคราะห์เชิงตัวเลขย้อนหลัง 40 ปี ที่ผ่านทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง ผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง

ผมเชื่อว่าคนที่อ่านบทความนี้เห็นความสำคัญในการลงทุน อยากนำเงินไปหาเงินต่อยอด สร้างความมั่นคงให้ตนเอง แต่ถึงจะมีเจตนาที่ดี คนส่วนใหญ่มักไม่มีเวลา และมักไม่มีความรู้ที่จำเป็นในการแข่งขันในตลาดหุ้นที่มีแต่คนเก่งๆ และมีคนที่เป็นอัจฉริยะ (prodigy) ทั้งวันทั้งคืน… คิด วิเคราะห์ คำนวณ นึกถึงแต่เรื่องการลงทุน

และคนส่วนมากมักมีความลำเอียงในตลาดหุ้นที่ตนเองอาศัยอยู่ (regional bias) ทำให้พลาดโอกาสลงทุนในบริษัทนานาชาติระดับโลก ซึ่งมีผู้ใช้สินค้าและใช้บริการเป็นหลัก 1,000ล้านคน (ไม่ใช่แค่ 70ล้านคน) ส่งผลให้เสียโอกาสในการสร้างพอร์ตให้เติบโตเป็นสิบเป็นร้อยเท่า ทั้งๆที่ในเมืองไทยมีหลายโบลกเกอร์อำนวยความสะดวกในส่วนนี้

ดังนั้น มันจะดีกว่ามั้ย ถ้าเราจะใช้คนเก่งๆเหล่านี้ให้ลงทุนทั่วโลกทุกตลาดแทนให้เรา ซึ่งเป็นที่มาของ Prodigy Strategy การลงทุนที่โฟกัสเน้นไปที่ตัวบุคคล ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง โดยพิจาณาคดกรองจากหลักฐานต่างๆอย่างละเอียด เราสามารถเชื่อมั่นได้ว่าคนเหล่านี้จะสามารถทำกำไรให้เรา ได้ดีกว่าเราลงทุนด้วยตัวเองด้วยซ้ำ

คนที่เป็นอัจฉริยะตลาดหุ้น (prodigy) นอกเหนือจะมี เวลา ความรู้ ความสามาถ ความขยัน แล้ว คนเหล่านี้ มีทั้งชื่อเสียง น่าเคารพ มีอำนาจ มีเครือข่ายเพื่อนฝูง มีทีมงานคุณภาพ ที่มีคุณสมบัติเหนือคนทั่วไป และต้องซื่อสัตย์ เช่น ปู่ Buffett ที่ทำให้เกิดความได้เปรียบในการลงทุน ซึ่งเป็นไปได้ยากที่นักลงทุนทั่วไปจะทำได้ดีกว่าหรือเทียบเท่า ในระยะเวลาที่ยาวนาน

 

 • Stock Price Berkshire Hathaway Warren Buffett Charlie Munger
 • Stock Analysis Berkshire Hathaway Warren Buffett Charlie Munger
 • Summary Investment Berkshire Hathaway Warren Buffett Charlie Munger
 • Profit and Risk Berkshire Hathaway Warren Buffett Charlie Munger
 • Max Drawdown Berkshire Hathaway Warren Buffett Charlie Munger

การวิเคราะห์เชิงคำนวณ (Quantitative Analysis)

 • ใช้ข้อมูลหุ้น BRK.A ราคาปิด รายสัปดาห์ย้อนหลัง 40ปี (ภาพ1)
 • เปรียบเทียบราคาหุ้นตั้งแต่ 52สัปดาห์ (1ปี) ถึง 52×20สัปดาห์ (20ปี)
 • ทำการขยับข้อมูลในการเปรียบเทียบทีละ 1 สัปดาห์ในการวิเคราะห์
 • ทำตารางสรุป เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามากสุดน้อยสุด และตารางความเชื่อมั่น (ภาพ2)
 • ตารางความเชื่อมั่น (Confidence Level) นำมาพิจารณาความเสี่ยง
 • วิเคราะห์ผลลัพธ์ลงทุน 1ปี เพื่อให้เข้าใจว่าในระยะสั้น อาจเกิดอะไรขึ้น (ภาพ3)
 • ผลกำไรสุทธิเกับความเชื่อมั่น (ความเสี่ยง) ในการลงทุน 5/10/15/20ปี (ภาพ4)
 • MDD และ MCL ใช้ราคาปิดรายสัปดาห์ตามจริง (ต้องใช้ Excel VBA)
 • พิจารณา MDD ระยะสั้น 1ปี วัฏจักรเศรษฐกิจ 4ปี ระยะยาว 10ปี (ภาพ5)

Analysis of Berkshire Hathaway

 

บทสรุปจากการวิเคราะห์

 • กำไรเฉลี่ยต่อปี ระยะสั้น 1ปี:  18-22%
 • กำไรสุทธิสะสม จากการลงทุนระยะยาว (สภาวะปรกติ)
  • 5ปี: 105-137%
  • 10ปี: 275-531%
  • 20ปี: 1265-2243%
 • กำไร จากการลงทุนระยะยาว (สภาวะตลาดเอื้ออำนวย)
  • 5ปี: 269%
  • 10ปี: 1077%
  • 20ปี: 4494%
 • พอร์ทโตเป็น 2เท่าทุกๆ 5-8ปี (แล้วแต่สภาพตลาด)
 • ขาดทุน (Max Drawdown, MDD) ระยะสั้น: 13-15%
 • ราคาลงต่อเนื่อง  (Max Consecutive Losses, MCL): 8สัปดาห์
 • กรณีที่ลงทุนผิดเวลาซื้อตอนราคาหุ้นแพง จะคืนทุนในเวลา 3-4ปี
  (Guarantee Positive Returns)
 • ความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นลดลงจากสัปดาห์ที่ก่อนหน้า: 19%
 • ช่วงตลาดขาลง จะใช้เวลาเฉลี่ยกลับมาที่ราคาเดิมใน 11เดือน

จะเห็นว่า ถ้าเราสามารถระบุกลุ่มคนอัจฉริยะในตลาดหุ้นแล้วไปลงทุนกับคนเหล่านี้ เงินที่เราลงทุนไว้ ในระยะยาว ก็จะสามารถต่อยอดตัวมันเอง สร้างผลกำไรให้เรามากมาย โดยที่ใช้เวลาไม่เยอะ และเสี่ยงน้อยกว่าที่เราจะลงทุนด้วยตัวเอง ซึ่งปู่ Warren และ Charlie ก็ใช้วิธีการลงทุนคล้ายๆ Prodigy Strategy แบบ Passive Handoff Management Style

ตัวอย่างเอกสาร Prodigy Strategy

 

จงลงทุนกับคนที่มี 1. ความซื่อสัตย์
2. ความสามารถ และ 3. ความขยัน
ถ้าคนนั้นไม่มี 1. เค้าจะเอา 2. กับ 3.
ขโมยทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างไปจากคุณ
~Warren Buffet

วิดีโอตัวอย่างจากคอร์ส GiiC

 

 

หวังว่าโพสนี้จะเป็นประโยชน์และให้มุมมองในการลงทุนแบบที่เน้นไปที่บุคคลอัจฉริยะในตลาดหุ้น ที่เราสามารถใช้/ลงทุนในคนเหล่านี้ให้ไปลงทุนแทนเราอีกที ในบริษัทระดับโลก ในหลากหลายตลาด และในระยะยาว เพื่อส่งผลให้พอร์ตของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยที่เราแค่ทำการกำกับดูแลอย่างห่างๆ เหมือนที่ปู่ Buffet กับปู่ Munger ทำกับบริษัทที่ Berkshire Hathaway เข้าไปถือหุ้นไว้

 

ก่อนจบโพสนี้ ผมขอฝาก:

 1. Investing is a Marathon, not a sprint.
 2. Integrity, intelligence, and energy
 3. Tough times Never Last; Tough people do.

 

เนื้อหาและวิดีโอแนะนำคอร์ส Global Intelligent Investing Course (GiiC)