Excel AmiBroker Python TradingView

VDO Comparison among VBA Excel, AmiBroker, Python, and TradingView
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการพัฒนาระบบเทรด Trading Platform สำหรับผู้เริ่มต้น beginner ไปถึงระดับผู้ชำนาญเบื้องต้น expert เนื้อหาจาก UNLOCK คอร์สฟรี สำหรับ นศ ThaiQuants