Platform

วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำว่า Trading Platform โดยคร่าวๆคืออะไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง โดยเนื้อหานี้เป็น ความเห็นส่วนตัว Trading Platform ของทาง ThaiQuants เท่านั้น ซึ่งหลักๆสาธิตการทำงานร่วมกับ AmiBroker (แต่อาจนำไปประยุกต์กับระบบอื่นได้เช่น Python, MatLab, …)

 

 

เพิ่มเติม: AmiBroker’s Exploration