Video Blog ระบบเทรดหุ้นและ AmiBroker

Video Blog ระบบเทรดหุ้นและ AmiBroker ด้านการออกแบบ การทดสอบ การหาผลลัพท์ดีที่สุด. Designing, Backtesting, and Optimizing Trading System.

 • 10 Ways Backtest Lies -
 • ความลำเอียงของนักลงทุน - BIASES โพสนี้นำเสนอ 15 ความลำเอียงของนักลงทุนไทยที่มักเป็นกันบ่อย เพื่อที่จะได้ปรับปรุงและพยายามกำจัดความลำเอียงเหล่านี้ออกไป โดยที่สไลด์ด้านบนได้มีการใช้คำพูดและแสดงภาพที่สื่อถึงความลำเอียงแบบนั้นๆ ให้จำง่ายๆและเห็นภาพ (ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือพูดจาลบหลู่ใครใดๆทั้งนั้น) ความลำเอียง 15 อย่าง Loss Aversion Bias กลัวหัวหด ปิดตา ไม่กล้ามอง: โฟกัสที่หุ้นติดลบขาดทุนมากเกินไปจนไม่กล้ายอมรับความจริง Sunk Cost Effect Bias ยอมจมน้ำตาย ไม่ยอมแก้ไข: ไม่ยอมรับว่าการลงทุนแบบที่ทำมามันผิด ยังยืนยันจะทำต่อไป Herding Mentality Bias ลอกการบ้านเพื่อน ตามฝูงเม่า: ความโลกครอบงำ เห็นคนอื่นกำไรก็ทำตามไม่ได้คิดเอง Hindsight Bias พอผ่านมาแล้ว ทำเป็นเก่ง รู้งี้: หลอกตัวเองว่าสามารถรู้ล่วงหน้า ทำกำไรได้ จากเรื่องที่ผ่านไปแล้ว Illusion of Control Bias เก่งพอตัว แต่หลงตัวเองเกินไป: เยินยอความสามารถความฉลาดของตัวเองเกินความจริง Dunning-Kruger Effect รู้ยังน้อยเพิ่งเริ่ม แต่มั่นใจเกิน: ประเมินตัวเองสูงไป ทั้งที่ความรู้และประสบการณ์ยังน้อย Self... Continue reading
 • Factor Investing - Quantitative Value Investing การลงทุน เน้นคุณค่า แนวควอนทฺ Factor Investing หรือ Quantitative Value Investing เป็นการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่มีคะแนนรวมสูงสุด จากการให้คะแนนตัวแปร (factors) ต่างๆของบริษัทนั้นๆ ทางด้าน Value เช่น PE, PB, … และ ทางด้าน Momentum เช่น ราคาเพิ่มขึ้นภายใน 3 หรือ 6 เดือนมากสุด และอาจจะรวมไปถึงตัวแปรทางด้านเศรษฐิกิจ (macroeconomics) อีกด้วย ผลการทดสอบย้อนหลัง 40+ปี ในหุ้นอเมริกา ข้อดีและข้อเสียของ Factor Investing เป็นการลงทุนด้วยการวิเคราะห์เชิงคำนวณ Quantitative ไม่มีความลำเอียงจากคน ใช้ค่าตัวแปรต่างๆที่วัดค่าได้จริง จากทางบัญชี Value และราคาหุ้น Momentum หลายครั้งที่ระบบ แนะนำให้ลงทุนในบริษัทที่ไม่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนกังวล ใช้เงินทุนจำวนหนึ่ง เพราะมีการกระจายการลงทุนในหุ้นเป็นกลุ่ม เช่น จำนวน... Continue reading
 • Excel AmiBroker Python TradingView - VDO Comparison among VBA Excel, AmiBroker, Python, and TradingView เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการพัฒนาระบบเทรด Trading Platform สำหรับผู้เริ่มต้น beginner ไปถึงระดับผู้ชำนาญเบื้องต้น expert เนื้อหาจาก UNLOCK คอร์สฟรี สำหรับ นศ ThaiQuants  
 • Berkshire Hathaway 40 years - บทความนี้ มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการลงทุนที่ทำกำไรชนะตลาดด้วยวิธีที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า Prodigy Strategy จาก Global Intelligent Investing Course (GiiC) โดยใช้หุ้นกรณีศึกษา Berkshire Hathaway ของปู่ Warren Buffett กับปู่ Charlie Munger ด้วยวิเคราะห์เชิงตัวเลขย้อนหลัง 40 ปี ที่ผ่านทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง ผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง ผมเชื่อว่าคนที่อ่านบทความนี้เห็นความสำคัญในการลงทุน อยากนำเงินไปหาเงินต่อยอด สร้างความมั่นคงให้ตนเอง แต่ถึงจะมีเจตนาที่ดี คนส่วนใหญ่มักไม่มีเวลา และมักไม่มีความรู้ที่จำเป็นในการแข่งขันในตลาดหุ้นที่มีแต่คนเก่งๆ และมีคนที่เป็นอัจฉริยะ (prodigy) ทั้งวันทั้งคืน… คิด วิเคราะห์ คำนวณ นึกถึงแต่เรื่องการลงทุน และคนส่วนมากมักมีความลำเอียงในตลาดหุ้นที่ตนเองอาศัยอยู่ (regional bias) ทำให้พลาดโอกาสลงทุนในบริษัทนานาชาติระดับโลก ซึ่งมีผู้ใช้สินค้าและใช้บริการเป็นหลัก 1,000ล้านคน (ไม่ใช่แค่ 70ล้านคน) ส่งผลให้เสียโอกาสในการสร้างพอร์ตให้เติบโตเป็นสิบเป็นร้อยเท่า ทั้งๆที่ในเมืองไทยมีหลายโบลกเกอร์อำนวยความสะดวกในส่วนนี้ ดังนั้น มันจะดีกว่ามั้ย ถ้าเราจะใช้คนเก่งๆเหล่านี้ให้ลงทุนทั่วโลกทุกตลาดแทนให้เรา ซึ่งเป็นที่มาของ Prodigy Strategy การลงทุนที่โฟกัสเน้นไปที่ตัวบุคคล... Continue reading
 • Gurus Excess Returns -   Richard Dennis นักเก็งกำไร สร้างชื่อเสียงจากการทำกำไรชื่อขายล่วงหน้าจากพอร์ต 1600 เป็น 350ล้าน ในหกปี แต่เกษียณหลังจากวิกฤตตลาด 1987 Dennis เชื่อว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จสามารถสอนกันได้ จึงมีการเดิมพันกับ William Eckhardt ว่าจริงหรือไม่ โดย Dennis ได้รับคน 21 คน มาเทรนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ด้วยระบบเทรด Trend Following System แล้วให้เทรดจริงด้วยเงินตั้งแต่ 2แสน ถึง 2ล้าน แล้วแต่ว่าเดือนล่าสุดได้กำไรมากน้อยเท่าไหร่ หลังจากเทรด 5 ปี กลุ่มคนกลุ่มนี้ทำกำไรทั้งหมด 175ล้าน จนทำให้เกิดตำนาน Turtles   Joel Greenblatt ผู้จัดการกองทุนเฮ็จฟันด์ และอาจารย์มหาวิทยาลัย Wharton สอน M.B.A. เรื่อง Value Investing โดยที่ตอนเรียนเป็นเขียนบทความเรื่องการลงทุนสำหรับรายย่อย แล้วเมื่อออกมาบริหารกองทุน ก็ได้เขียนเรื่อง... Continue reading
 • Qualitative Property Analysis - ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อสร้างรายรับ Passive Income หรือเพื่ออยู่อาศัยเอง Living จะต้องมีการพิจารณารายละเอียดหลายมุมมอง ทั้ง 1. ทำเลที่ตั้ง 2. ราคามูลค่า และรวมถึง 3. คุณภาพ Quality ของอสังหานั้นๆด้วย ซึ่งจำเป็นยิ่งที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างมุมมองทั้ง 3 โพสนี้ ได้ทำการแนะนำการพิจารณาอสังหาเชิงคุณภาพ Qualitative Property Analysis ไว้เป็นลักษณะข้อๆ Characteristics โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับโครงการ Project และระดับยูนิต Unit เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้เบื้องต้น แล้วนำความรู้ไปต่อยอดศึกษาเพิ่มเติมกันครับ Projects’ Characteristics 0. Project Type ประเภทโครงการตึกสูงมากกว่า 8 ชั้น high-rise projects และต่ำกว่า low-rise projects หรือแบ่งประเภทตามสัญญา เช่น ถือครองได้ตลอดไป freehold และ ถือครองภายในช่วงเวลา... Continue reading
 • Income Approach - ประเมินราคาอสังหาด้วยวิธีรายรับ การประเมินราคาอสังหา มีหลักๆ 2 ประเภท คือ วิธีตลาด Market Approach วิธีรายรับ Income Approach ในวิธีตลาด ราคาอสังหาหนึ่งมักถูกตั้งขึ้นมาตามความพอใจของเจ้าของ ตามราคาการแข่งขันในตลาด และสภาพตลาดโดยรวมของอสังหา ณ เวลานั้นๆ ซึ่งจะเป็นได้ว่า ใครจะตั้งราคาอสังหา เท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีเกณฑ์มาตราฐาน ไม่ชัดเจน ดังนั้น นลท อสังหา จะต้องสามารถคำนวณหาราคาอสังหา ด้วยวิธีรายรับ (Income Approach) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับวิธีตลาด และเพื่อใช้เปรียบเทียบกับเกณฆ์ผลตอบมาตราฐานเฉลี่ย % ต่อปี ทั้งจาก
 • Check Data Quality - แทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ที่จะทำการพัฒนาระบบเทรด ด้วยข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลด้วยโค้ด AmiBroker 5 บรรทัด ก่อนอื่นเลยขอย้ำตรงนี้ว่า ถ้าข้อมูลที่ใช้ไม่มีคุณภาพ เวลาเทรดจริง จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างจากตอนทดสอบ ซึ่งมักจะแย่กว่า (ถึงแย่มากกว่า) ผลที่คาดไว้ Perfect Data is a Myth. ข้อมูลสมบูรณ์แบบไม่มีจริง เต็มที่ก็คือ ดีแค่ไหน ดีพอในระดับที่จะนำมาใช้ได้มั้ย นี่คือเหตุผลหนึ่ง ที่ Quants บางกลุ่มได้เปรียบคนอื่น ถึงไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเรารู้จักข้อจำกัดของมัน ถึงไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าเรารู้จักเลือกช่วงที่จะใช้ ก็สามารถ “ลดปัญหา” จากผลกระทบของข้อมูลได้   สรุป แทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ที่จะทำการพัฒนาระบบเทรด ด้วยข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ปรกติเทรดจริง ก็จะได้ผลลัพธ์ที่แย่กว่า ตอนทดสอบอยู่แล้ว และถ้ายิ่งใช้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ จะยิ่งทำให้ตอนเทรดจริง แย่ลงไปอีก มีวิธีวัดคุณภาพของข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ความถูกต้อง ด้านราคา ด้านวันเวลาสำคัญของข้อมูลพื้นฐาน การแตกพาร์ ความครบถ้วน ด้านจำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวนหุ้นที่ถูกเพิกถอนออกไป ข้อมูลที่ห่วยมากๆควรถูกโยนทิ้งไป... Continue reading
 • AmiBroker Code Fixing Problems from Data - หลายๆครั้งที่ผมเห็น นักพัฒนากลยุทธ์ระบบเทรด (เรียกสั้นว่า “ควอนทฺ” quants) ได้ทำการสร้างกลยุทธ์ที่ดีมีหลักการเหตุผล ถึงขั้นที่จะนำไปเทรดได้กำไรจริง แต่ปรากฎว่า ผลลัพธ์จากการทดสอบ (backtest result) กลับบอกว่ากลยุทธ์นั้นไม่กำไร/ขาดทุน ทำให้ quants เข้าใจผิดทิ้งกลยุทธ์นั้นไป (++ผิดหวังและท้อแท้) พลาดโอกาสในการลงทุนด้วยระบบของตนเอง เพียงเพราะ “ปัญหาที่เกิดจากข้อมูลต่อการทดสอบ” ซึ่งจริงๆแล้วสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้โค้ดไม่กี่บรรทัด กลยุทธ์ที่ดีมีหลักการเหตุผล แต่ผลการทดสอบกลับขาดทุน อาจเพราะ โค้ดในการทดสอบไม่ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดเพี้ยน เพื่อช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่น่าเสียดายข้างต้น (แทนที่จะได้กลยุทธ์ดีๆของตนเองมาเทรดทำกำไร) ดังกล่าว quants จะต้องเข้าใจและโค้ด (Understanding & Coding) เรื่องการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หุ้นที่… split, delisted, renamed, suspended, และ tick size ตั้งแต่ก่อนจะทำการทดสอบ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นมากๆที่ต้องเพิ่ม AmiBroker Code เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆข้างต้น ถึงแม้ว่าโค้ดในส่วนนี้ จะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับกลยุทธ์ก็ตาม โดยที่ Code ตัวช่วยจะเป็นชุดคำสั่งโค้ดเล็ก หรือที่เรียกกันว่า “Code Snippet” ซึ่งในโพสนี้จะแสดงตัวอย่างจริงพร้อมคำอธิบาย... Continue reading
 • การประเมินราคาคอนโดด้วยวิธี Market Approach พร้อมตัวอย่าง - วิดีโอสอนการคำนวณราคาคอนโด ด้วยวิธี Market Approach และสร้าง Confidence Level Table
 • เส้นทางสู่ระดับปรมาจารย์ - สิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็ตาม คือ ความเข้าใจและการวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้เริ่มต้นจากระดับ มือใหม่ (Novice) ไปยัง มือสมัครเล่น (Amateur) ขึ้นไปยัง ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และต่อยอดสูงขึ้นไป ถึงระดับปรมาจารย์ (Master) ทำไมมีคนมากมายที่ ฉลาด ขยัน มุมานะ แต่กลับไม่สามารถก้าวข้ามระดับต่างๆ ไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือปรมาจารย์กันทุกคน ?
 • SET Index Data Analysis - ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หุ้นไทย ใน Quarter ที่ผ่านมาของต้นปี 2563 มีหลายสิ่งที่อาจคาดการณ์ได้ว่า “เป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้น” กับตลาดหุ้นไทย (จริงๆตลาดก็บอกใบ้มานานแล้ว) แต่ทั้งกระนั้นด้วยขนาดและความรุนแรงที่เกิด (Magnitude) ในระยะเวลาอันสั้น ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หุ้นไทยที่ทำให้ เรา นักลงทุน ควรจะต้องกลับมาศึกษาตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง ตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน แล้วทำการวิเคราะห์ต่อไปจากนี้ว่า เราควรจะวางแผนการลงทุนเช่นไร ในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2563 และในปีถัดๆไป   ThaiQuants จึงตัดสินใจทำการวิเคราะห์ SET Index เชิงปริมาณเบื้องต้น แบ่งตามช่วงเวลา Days, Weeks, Months, Quarters, Half-Years, and Years ตั้งแต่เมษายน 2518 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 โดยหวังว่าเนื้อหาที่นำเสนอนี้ จะช่วยนักลงทุนในการพิจารณาตลาดและการลงทุนของตนเองให้ดีๆในหลากหลายแง่มุม มีสติและเหตุผล  โดยที่มิได้มีเจตนาใดๆในการมา “เดาตลาด” ให้ นลท ฟัง   บทสรุปสั้นๆ ปี 2020 มีความน่าจะเป็นสูงมากที่ตลาด SET Index... Continue reading
 • Mindset - Mindset by Charlie Munger VDO สรุปใจความสำคัญ Mindset ในการลงทุน จากหนังสือ The Tao of Charlie Munger: Patience, Learning, Opportunities, Humility, และ Frugality
 • Systematic Risk -
 • Stop Bleeding Systems - หยุดการขาดทุน… เลือดไหล เลือดสาด  นักลงทุนที่จะอยู่ทำกำไรในตลาดนานๆได้ ไม่เพียงแต่จะต้องรู้จักการคัทลอส (Cut Loss) แต่ยังต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ควรจะหยุดซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อไม่ให้ขาดทุนหนักกว่าเดิม โดย ThaiQuants เรียกระบบส่วนนี้ว่า Stop-Bleeding Systems ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดทั้งหมด (Trading System) ที่จะทำหน้าที่เป็นอีกปราการ “ป้องกันการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการคัทลอสบ่อยๆ“ และมีความเสี่ยง (Risk) ในพอร์ตเพิ่มขึ้น ซึ่งไอเดียนี้ได้นำมาจาก Dr. Alexander Elder 6% Rule แล้วมีการต่อยอดให้เหมาะสมกับ Trading System
 • Market Breadth Indicators - วิดีโอและเอกสาร Market Breadth (MKB) ซึ่งถือว่าเป็น Leading Indicators สัญญาณที่นำตลาด เนื่องจากมีการคำนวณวิเคราะห์ Market ที่ต่างออกไปจาก Standard Index ทั่วๆไป
 • Portfolio Risk Control - Portfolio Risk Control เป็นการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดของพอร์ตที่มาจากหุ้นทุกตัวในพอร์ต โดยที่หุ้นแต่ล่ะ position จะมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ ราคาหุ้น จำนวนหุ้น (Position Sizing) ความผันผวน (Volatility) และวิธีการคำนวณความเสี่ยง (Risk Calculation) ณ สภาพตลาดนั้นๆ (Market Analysis)
 • Winning Methods of Market Wizards - VDO นี้ดีมากครับ อยากให้นักลงทุนด้วยระบบเทรดหุ้นดูทวนอย่างน้อยปีล่ะครั้ง Original VDO by Jack D. Schwager: https://www.dailymotion.com/video/x5fpu81 หมายเหตุ: วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส TSDC   Unknown Market Wizards เนื้อหาใหม่สำหรับ Unlocked Contents ใน April 28, 2021 โดยมีทั้งหมด 16 วิดีโอ 4 ชั่วโมง (ฟรีสำหรับ นศ ThaiQuants ให้ไปที่ Academy ดูขั้นตอนการเข้าระบบ)  
 • AFL Executions and AmiBroker Variables - ในการที่จะทำ Advanced Risk and Money Analyses ใน AmiBroker ได้นั้น นักลงทุนสายควอนท์ต้องเข้าใจคุณสมบัติของประเภทตัวแปร Variable Types ต่างๆใน AmiBroker ให้เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจผลกระทบจากการที่ AmiBroker ทำการอ่านและประมวลโค้ด เรียกว่า “AFL Executions” ซึ่งมีผลต่อการใช้งานและประเภทของตัวแปรนั้นๆ ทั้งทางด้าน Usage, Practice, Efficiency, และ Persistency เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสายควอนท์ในเมืองไทย ThaiQuants จึงนำความรู้เบื้องต้นมาแบ่งปันให้เริ่มศึกษากันดู (อย่าลืมดู VDO) ประเภทการอ่านและประมวลโค้ด AFL Executions Symbol Executions CBI Execution (Custom Backtester Interface) ประเภทตัวแปรใน AmiBroker Normal Variable VarSet/Get Variable Static Variable AddToComposite     VDO... Continue reading
 • Risk of Ruin - Risk of Ruin คืออะไร? ความน่าจะเป็น (Probability) ที่จะเกิดการขาดทุนอย่างรับไม่ได้ (Unbearable Loss) “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” Risk of Ruin “ความน่าจะเป็นที่พอร์ตหุ้นจะพังพินาศ” หามาได้ยังไง? ใช้สูตรสมการทางคณิตศาสตร์ Mathematical Formula ใช้การจำลองการลงทุน Monte Carlo Simulation in AmiBroker
 • AmiBroker Strategy Evaluation -   Strategy Evaluation PDF (123 Slides) เอกสารวิธีประเมินคุณภาพกลยุทธเทรดหุ้น   Links & Video ที่เกี่ยวข้อง AmiBroker Quant Course (ABQC) Monte Carlo Simulation in AmiBroker Monkey Tests and Code in AmiBroker Walk Forward Analysis in AmiBroker
 • Common Code Errors in AmiBroker - Code Errors ที่มักเจอกันบ่อยๆใน AmiBroker โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นและมือใหม่ ซึ่งบทความนี้จะมาทำการชี้แจง Errors ต่างๆ ร่วมถึงวิธีสังเกตุและการแก้ไข
 • ตลาดหุ้นเหมือนทะเล ส่วนหุ้นก็เหมือนเรือ - Ocean of Stock Markets “ทะเล และ เรือ” เล่นหุ้นยังไงให้กำไร? เล่นหุ้นนี่เหมือนการแล่นเรือครับ ไม่ว่าเรือจะดีแค่ไหนยังไง สำคัญที่สุดคือต้องดูทะเล และ ทะเลก็คือ ตลาดหุ้น นั่นเองครับ
 • Minimum Initial Capital - อยากออกจากงานประจำ (Employed) แล้วมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัว (Full-time Trader) จะต้องเตรียมเงินขั้นต่ำไว้ลงทุนตั้งแต่แรกเท่าไหร่ (Minimum Initial Capital) เพื่อสำหรับอะไรบ้าง เงินเพื่อลงทุน เงินไว้กินอยู่ เงินเผื่อขาดทุน เงินกันตลาดไม่ฟื้น ตัวแปรหลักๆในการคำนวณคือ เงินเดือนประจำ+โบนัสรายปี (Salary + bonus) กำไรต่อปี ที่คาดว่าจะทำได้ (Return) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Drawdown) กำไรเฉลี่ยของตลาดที่ต้องการเทรด (Average Market Return) สมมุติฐานเบื้องต้นคือ เงินขั้นต่ำไว้ลงทุนตั้งแต่แรก ต้องทำให้ได้รายรับ (Salary + bonus) เท่าเดิม ดาวน์โหลด Excel File จาก Google Drive
 • Money Management - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc
 • Market Analysis - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc  
 • AmiBroker OLE Automation - วิดีโอชุดนี้แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นใน Excel VBA ให้ควบคุม AmiBroker ทำงานอย่างอัตโนมัติได้ เพื่อใช้ในการสแกนหุ้นหรือแม้กระทั่งซื้อขายหุ้น และแสดงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้าง Robot Trading และ Robo-Advisors สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในด้าน Investing, Quant และ Coding
 • Platform - วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำว่า Trading Platform โดยคร่าวๆคืออะไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง โดยเนื้อหานี้เป็น ความเห็นส่วนตัว Trading Platform ของทาง ThaiQuants เท่านั้น ซึ่งหลักๆสาธิตการทำงานร่วมกับ AmiBroker (แต่อาจนำไปประยุกต์กับระบบอื่นได้เช่น Python, MatLab, …)     เพิ่มเติม: AmiBroker’s Exploration
 • Exploration - วิดีโอชุดนี้มาจากคอร์ส AmiBroker Quant Course (ABQC) ในบทที่ 5 Trading Platform เพื่อแนะนำการใช้ AmiBroker’s Exploration ในการทำสแกนหุ้นตอนซื้อขายจริงให้เหมาะสม แทนที่จะใช้ AmiBroker’s Backtest เพราะ มีผู้ใช้ AmiBroker จำนวนหนึ่งที่ ใช้โปรแกรมในตอนเทรดจริงอย่างไม่เหมาะสม โดยวิดีโอมีการชี้แจงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบทั้ง Exploration และ Backtest และ ชี้แจงความเป็นไปได้ต่างๆในการต่อยอดการใช้  Exploration เพิ่มเติม: Trading Platform Date & Time Function in AmiBroker
 • Quant -   วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเป็น Quant โดย นศ ส่วนมากที่มาทางนี้ มักชอบการเขียนโค้ดและทดสอบกันอยู่แล้ว ทาง ThaiQuants จึงเน้นความสำคัญไปที่การหาความรู้ในระยะยาว เพื่อให้ นศ ของเราสามารถแข่งขันในตลาดทุนได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งจมูกใครหายใจ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc    
 • Machine -   วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ M7 Machine โดยพูดถึงการเลือกซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม สำหรับ Coding & Backtesting Trading และมีการชี้แนวทางในการเลือกให้ข้อมูลจากแหลงต่างๆ เช่น SiamChart, Chaloke, และ SiamQuant เป็นต้น หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/7m  
 • Backtest Metrics - วิดีโอนี้มาจากงานสัมมนา 7M16 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก M4 Measure โดยนอกจากพูดถึงการวัดผลการทดสอบระบบแล้ว ยังมีการเตือนนักลงทุนด้วยระบบเทรด หลายๆอย่าง ที่ทาง อยากให้พึงระวังกัน โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย อย่างไร ดูแล้วขอให้คิดตามและต่อยอดออกไปน่ะครับ หมายเหตุ: งานสัมมา 7M16 จะไม่มีการจัดขึ้นอีก แต่เนื้อหาได้ถูกรวบรวมไว้เป็นคอร์สออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ thaiquants.com/tsdc
 • Quants’ Timelines - เพื่อประโยชน์ต่อ นศ. ของเรา และผู้สนใจทั่วไป ทาง ThaiQuants จึงจัดทำวิดีโอ ชุดนี้ขึ้นมาเพื่อแนะแนวทางการเตรียมตัวและการศึกษา Quantitative Analysis for Equity Investment อย่างเฉพาะเจาะจง โดยแบ่ง ออกเป็น 5 Timelines
 • Walk Forward Analysis - Walk Forward Analysis คือ การวิเคราะห์ระบบแบบก้าวเดินไปข้างหน้า โดยใช้ Optimization หาค่า optimized parameters จาก In-Sample Period ไปใช้ใน Backtesting ใน Out-Of-Sample Period ถัดๆไป เพื่อทดสอบระบบว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงๆ (Out-Of-Sample Period) แล้วจะได้ผลลัพท์ที่ดีหรือใกล้เคียงจาก In-Sample Period แค่ไหน แล้วยังเป็นการทดสอบเรื่อง Curve Fitting ด้วย
 • Monkey Tests in AmiBroker - Monkey Tests เป็นการทดสอบและเปรียบเทียบว่า Strategy ที่เราเขียนขึ้นมา หรือ เงื่อนไขในการซื้อขายของเรา ดีกว่า "ลิง" หรือ การสุ่มมั่วๆรึเปล่า เช่น ซื้ัอแบบมั่วๆแบบลิง หรือ ขายแบบมั่วๆแบบลิง
 • Good Coding Practice for AmiBroker AFL - Good coding practice เป็นการเขียนโค้ดที่เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่แค่ให้โค้ดสามารถรันได้ แต่ต้องให้โค้ดที่เขียนขึ้นมานั้น สามารถอ่านได้ง่ายทั้งคนเขียนโค้ดเองและผู้อื่น วีดีโอสอน 4 ตัวนี้ถือว่าเป็นแนวทาง และเป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่ที่ควรต้องใส่ใจ ในโค้ดของตนเอง
 • Monte Carlo Simulation in AmiBroker - Monte Carlo Simulation in AmiBroker เป็นการสุ่มค่าแบบต่างๆเพื่อทำการจำลองระบบการซื้อขายหุ้น และคำนวนค่าความน่าจะเป็นของค่าต่างๆเช่น CAR และ MDD ซึ่งการทำ Simulation ใน AmiBroker สามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ประเภท คือ แบบสุ่มลำดับการเทรด Trade Shuffling (AmiBroker's Built-in Feature) และแบบสุ่มค่าตัวเลข Trade Modeling (User's code)
 • Trend Following May the Trend be with You - "May the Trend be with You" เป็นวีดีโอซีรี่ย Trend Following ทั้งข้อคิดและการเขียนโค้ดในโปรแกรม AmiBroker ซึ่งเปิดให้นักลงทุนได้ดูเป็นของขวัญ Merry Christmas and Happy New Year 2016 ครับ
 • Trend Following Strategy Discussion - Trend Following Strategy Discussion เป็นการแนะนำการใช้ Trend Following Strategy รวมถึงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในมุมมองของการเขียนสูตรในโปรแกรม AmiBroker เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลที่ได้รับ และข้อคิดในการตรวจสอบโค้ดที่เหมาะสม
 • Trend Following Code in AmiBroker - Trend Following Code สูตรโค้ดสำหรับโปรแกรม AmiBroker ซึ่งใน TQ AFL Template ในการลำดับโค้ดให้เป็นระเบียบและหมวดหมู่ เหมาะสำหรับมือใหม่ในการเขียน Strategy
 • AmiBroker Links - AmiBroker รวบรวม Videos, Fanpages, Websites สอนการใช้ AmiBroker ทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาตามวีดีโอ แฟนเพจ และเวปไซต์ หรือทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจใน AmiBroker, Technical Analysis, และ Quantitative Trading System
 • AmiBroker AFL Code Template - AmiBroker AFL Code Template เป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดอย่างมีระบบ สำหรับผู้เริ่มใช้ AmiBroker และเริ่มเขียนโค้ด AFL ใน AmiBroker โดยมีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนดังนี้ Options, Signals, Positions, และ Stops
 • Introduction to AmiBroker for Everyone - Introduction to AmiBroker for Everyone วีดีโอสอนการใช้ AmiBroker เบื้องต้น สำหรับมือใหม่และทุกๆคน โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยใช้ AmiBroker มาก่อน หรือมือใหม่มากๆ ตั้งแต่ดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูลหุ้น ไปจนถึงการทดสอบระบบ Backtesting, Optimization, and Walk Forward Validation
 • AmiBroker Optimization with Unequal Steps - Optimization in AmiBroker ปรกติจะใช้ค่า Step คงที่ ในวีดีโอชุดนี้จะแสดงการใช้ Step แบบไม่คงที่ Optimize MaxOpenPositions ที่ 10, 20, 25, 50 positions กับ PositionSize ที่ 10% 5% 4% 2% ของ Equity
 • AmiBroker ApplyStop Introduction Training Videos - AmiBroker ApplyStop วีดีโอสอน AmiBroker อธิบายอย่างละเอียดและสอนการเขียนสูตร Stop Triggers แบบต่างๆ เช่น การตัดขาดทุน Stop Loss การตัดเอากำไร Stop Profit การตัดขายยกตามราคา Trailing Stop และอื่นๆ
 • Who owns the Knowledge specially in Trading System and AmiBroker - ใครเป็นเจ้าของความรู้เหล่านี้ Buy High & Sell Low, Trading System, Money Management และใครมีสิทธ์หรือต้องการควบคุมความรู้เหล่านี้
 • Simulation Table to Many Excel Graphs - Simulation Table to Many Excel Graphs วีดีโอสอนการนำค่า Backtest จาก AmiBroker ไปวิเคราะห์ต่อใน Excel และสอนการใช้ Excel Graph อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Excel Graph Config and Filter
 • ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้น - ตั้งช่วงราคาหุ้นด้วย AFL Code ให้ถูกต้องกับระดับราคาของหุ้นนั้นๆ ที่เคลื่อนไหวในช่วง (Tick) ต่างกัน เพื่อทำให้ได้ผลลัพธ์จาก Backtesting สมจริงยิ่งขึ้น
 • แก้ไขหุ้นแตกพาร์ด้วย AFL Code - เพื่อลดความผิดพลาดในผลลัพธ์จากข้อมูลหุ้นที่ไม่ได้มีการปรับราคาหุ้นเนื่องจากหุ้นแตกพาร์ เราอาจใช้โค้ด AmiBroker AFL ในการบังคับขายหุ้นก่อนแตกพาร์หรือป้องกันการเข้าซื้อถ้ามีการตรวจสอบว่าหุ้นนั้นๆกำลังจะแตกพาร์ในอีกหนึ่งถึงสองวันข้างหน้า ใน Backtesting การจำลองระบบซื้อขายหุ้น